Begin met zoeken

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Update 29 juni: bezoekregeling woonzorglocaties

Update 29 juni: bezoekregeling woonzorglocaties

15 juni jl. hebben wij een stap gezet in een verdere versoepeling van de bezoekregeling. Daarbij hebben we aangegeven dat we de versoepelingen geleidelijk en goed willen laten verlopen. Op zowel organisatieniveau als landelijk niveau is gemonitord welke effecten dit heeft gehad. De versoepeling per 15 juni jl. heeft geen negatieve effecten laten zien. Het […]

Lees verder…

Update 11 juni: bezoekregeling woonzorglocaties

In de persconferentie en de kamerbrief van 3 juni jl. heeft Minister Hugo de Jonge gecommuniceerd dat de verdere versoepeling van de bezoekregeling in verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen kan worden vervroegd naar 15 juni 2020. Als organisatie hebben we ons hier op voorbereid, in afstemming met onze cliëntenraad en ondernemingsraad. Dit heeft geleid tot een […]

Lees verder…

Update 4 juni: dagbesteding en bezoekregeling woonzorglocaties

Bezoekregeling woonzorglocaties Vorige week hebben wij aangegeven een eerste stap te kunnen zetten in het toelaten van bezoek. Binnen Thuisgenoten is toen toegewerkt naar het ontvangen van één vaste bezoeker per bewoner/echtpaar per week. Woensdag 3 juni jl. is tijdens de persconferentie door Minister Hugo de Jonge gecommuniceerd dat de verdere versoepeling van de bezoekregeling […]

Lees verder…

Dagbesteding en bezoekregeling woonzorglocaties

In maart hebben we in verband met de landelijke maatregelen rondom het coronavirus het vervelende besluit moeten nemen om de dagbesteding tijdelijk te sluiten en bezoek aan onze woonzorglocaties tot nader order niet toe te laten. Dit om cliënten en medewerkers zoveel mogelijk te beschermen en het risico op besmetting te minimaliseren. Dinsdag 19 mei […]

Lees verder…

Update: dagbesteding ’t Proathuus en bezoekersbeleid woonzorglocaties

Thuisgenoten doet er alles aan om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen. Daarom beperken we waar mogelijk de sociale contacten en sluiten wij ter bescherming van onze cliënten en medewerkers onze dagbesteding ’t Proathuus in Vroomshoop tot nader order. Enkele begeleiders van deze dagbesteding houden regelmatig telefonisch contact met de betreffende cliënten […]

Lees verder…

Bezoekersbeleid woonzorglocaties

In verband met de ontwikkelingen rondom het coronavirus hebben wij moeten besluiten dat vanaf nu tot en met 6 april a.s. bezoek aan cliënten van onze woonzorglocaties niet meer is toegestaan. Ook externe hulpverleners en leveranciers komen alleen als dit strikt noodzakelijk is. Dit is besloten na overleg met collega zorginstellingen die allen deze lijn […]

Lees verder…

Dagbesteding ’t Proathuus tijdelijk gesloten

Thuisgenoten doet er alles aan om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen. Daarom beperken we waar mogelijk de sociale contacten en sluiten wij ter bescherming van onze cliënten en medewerkers onze dagbesteding ’t Proathuus in Vroomshoop tot en met 6 april a.s. Wij willen familieleden en andere naasten vragen om regelmatig contact […]

Lees verder…

Coronavirus

Thuisgenoten houdt de laatste berichten over het coronavirus nauwlettend in de gaten. De gezondheid van onze medewerkers en cliënten staat voorop. Hierbij worden te allen tijde de protocollen en richtlijnen vanuit het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) opgevolgd. Op de website van het RIVM is dan ook veel informatie te vinden […]

Lees verder…

Mooi resultaat tevredenheidsonderzoek thuiszorg

Onlangs heeft er een cliënttevredenheidsonderzoek plaatsgevonden onder een groep cliënten binnen de thuiszorgteams, ook wel de PREM (Patiënt Reported Experience Measure). De PREM is een landelijk vastgestelde vragenlijst, waarmee de ervaringen van cliënten die thuiszorg ontvangen worden gemeten. Verschillende cliënten hebben de vragenlijst ingevuld, waarmee we voldoen aan de eisen vanuit het Kwaliteitskader Wijkverpleging. De […]

Lees verder…

Regiokantoor Oldenzaal is verhuisd

Van de Deurningerstraat naar de Spoorstraat 1 in Oldenzaal. Een centraal gelegen kantoor en makkelijk bereikbaar voor cliënten en medewerkers. Vrijdag 1 november 2019 is het pand officieel geopend door wethouder Christenhusz en zaterdag kon iedereen een kijkje komen nemen tijdens de open dag. In het pand zit Thuisgenoten (thuiszorg verpleging & verzorging), samen met BTKzorg […]

Lees verder…

Waar bent u naar op zoek?