skip to Main Content

Cliënt Tevredenheids Onderzoek CTO
Om de kwaliteit van de geleverde zorg te meten wordt er om de zoveel tijd een cliënt tevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Hoe ervaren onze cliënten de geleverde zorg. Krijgen ze de zorg die ze willen of nodig hebben? Worden ze met respect behandeld? Krijgen ze voldoende informatie over hun behandeling? Wat vinden ze van de afstemming tussen verschillende behandelaars?

Triqs
Thuisgenoten heeft een onafhankelijk onderzoeksbureau, Triqs, gevraagd de tevredenheid te meten van cliënten die zorg ontvangen van Thuisgenoten. Het doel van deze meting is inzicht te krijgen in mogelijke verbeterpunten voor de zorg- en dienstverlening.  Het CTO is uitgevoerd in het voorjaar 2019.

De resultaten van het CTO kunt u hier bekijken:

PREM
Daarnaast meten we de klanttevredenheid binnen de thuiszorg met behulp van de PREM (Patiënt Reported Experience Measure). De PREM is een landelijk vastgestelde vragenlijst, waarmee de ervaringen van cliënten die thuiszorg ontvangen worden gemeten. In het najaar 2019 heeft dit cliënttevredenheidsonderzoek plaatsgevonden. Verschillende cliënten hebben de vragenlijst ingevuld en hiermee voldoet Thuisgenoten aan de eisen vanuit het Kwaliteitskader Wijkverpleging.

De resultaten van de PREM kunt u hier bekijken:

Back To Top