Ga naar hoofdinhoud

Omdat uw belang telt

Bij Thuisgenoten vinden we het belangrijk om u te betrekken bij het beleid van onze organisatie. Daarom hebben we een cliëntenraad ingesteld die uw belangen behartigt en bewaakt. Deze cliëntenraad bestaat uit mensen die in ons werkgebied wonen.

Medezeggenschap

Via de cliëntenraad heeft u medezeggenschap in het beleid van Thuisgenoten, zoals beschreven in de wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ). De raad komt vier keer per jaar bijeen. Bij die gelegenheid vindt ook overleg plaats met de directie. De cliëntenraad geeft de directie gevraagd en ongevraagd advies over het beleid van de organisatie. Ook is er intern overleg om zaken onderling te bespreken, standpunten te bepalen en regionale informatie uit te wisselen.

Huidige leden

  • Mevrouw C. Bolte
  • Mevrouw I. de Jong-Lanser
  • Mevrouw G. Geertsma-Ezendam
  • Dhr. J. Oude Luttikhuis (voorzitter)

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Heeft u een specifieke vraag of suggestie? Of wilt u zelf lid worden? Neem dan contact met ons op. Bel 06 − 46 50 45 96 of stuur een e-mail naar jan-oude-luttikhuis@hotmail.com.

Back To Top
Solliciteer nu!

    Door gebruik te maken van dit formulier gaat u akkoord met de opslag en verwerking van uw gegevens door deze website.

    X
    SOLLICITEER NU