skip to Main Content

De raad van Toezicht vervult de werkgeversrol voor de directie. Dit betekent verantwoordelijkheid voor benoeming, evaluatie en ontslag van de directie. Daarnaast adviseert zij bij strategische keuzes en inhoudelijke thema’s. Er wordt toezicht gehouden op de activiteiten van Thuisgenoten, of doelstellingen worden behaald en of wetten en regels worden nageleefd. Verder worden conform de statuten, bepaalde besluiten van de directie voorgelegd aan de Raad van Toezicht ter goedkeuring.

Leden

  • De heer G.M. Buitenga (voorzitter)
  • De heer G.H. van Woudenbergh (secretaris)
  • De heer M. Kraai (vice-voorzitter)
Back To Top