Ga naar hoofdinhoud

Vragen over corona

Woonzorglocaties

Wij streven er naar het bezoek zo veilig en verantwoord mogelijk plaats te laten vinden. Wij vragen de bewoners en bezoekers nadrukkelijk om verstandig en met respect naar medebewoners en zorgverleners om te gaan met de mogelijkheden voor het ontvangen en brengen van een bezoek op de locatie. Hierbij verzoeken wij hen om de volgende voorwaarden en hygiënemaatregelen te allen tijde in acht te nemen:

 • Een bezoeker komt niet als hij/zij klachten ervaart;
 • Een bezoeker komt niet als hij/zij in afwachting is van de testuitslag dan wel positief getest is;
 • Een bezoeker komt niet als hij/zij zich heeft te houden aan een quarantaineperiode naar aanleiding van bijvoorbeeld terugkomst uit een risicogebied (code oranje of rood) dan wel contact met een positief geteste persoon;
 • Een bezoeker volgt de aangegeven instructies op bij de ingang, zoals het desinfecteren van de handen;
 • Bezoek vindt uitsluitend plaats in het appartement van de bewoner, waarmee bezoek in de algemene ruimten zoveel mogelijk wordt vermeden;
 • Iedere bezoeker registreert zijn/haar bezoek op het daarvoor bestemde registratieformulier.
 • De bewoner(s) en de bezoeker(s) dienen zich te houden aan de 1,5 meter afstand onderling;
 • Bezoekers mogen koffie/thee pakken in de algemene ruimte, op voorwaarde dat voldoende afstand kan worden geborgd;
 • Het is voor iedere bezoeker verplicht een mondneusmasker te dragen.
 • Ontvang niet meer dan 4 bezoekers per dag (kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee).

Met deze maatregelen hopen wij verdere verspreiding van het virus zoveel mogelijk te kunnen voorkomen.

Registratie
Wegens noodzakelijk bron- en contactonderzoek naar aanleiding van een besmetting dienen wij te weten wie een bezoek hebben gebracht aan de locaties. Daarom vragen wij alle bezoekers zich te registreren op de daarvoor bestemde registratielijst in het appartement van de bewoners.

Naast de mogelijkheid tot het bezoek op de locatie, willen wij familie en mantelzorgers vragen om regelmatig contact te houden met cliënten; dit kan telefonisch of door beeldcontact via een van de aanwezige tablets van de zorg. Onze zorgmedewerkers proberen dat zo goed mogelijk te faciliteren en waar nodig te helpen.

Leveranciers worden geacht hun middelen bij de hoofdingang af te leveren.

Onze medewerkers werken volgens de richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) en nemen aanvullende beschermende maatregelen waar nodig.

Indien een medewerker één of meerdere symptomen van een besmetting met het coronavirus vertoont, laat hij/zij zich testen via de GGD. Totdat de testuitslag bekend is, ruilt de medewerker zijn/haar diensten en blijft hij/zij thuis in afwachting van de testuitslag.

Verpleging & verzorging

Op dit moment zorgen we ervoor dat onze medewerkers inzetbaar blijven en we onze cliënten kunnen voorzien van de benodigde zorg en ondersteuning. Mocht dit wijzigen dan zal er contact met u worden opgenomen.

Het kan voorkomen dat we om bepaalde redenen op een ander moment komen voor de zorgverlening. We proberen dit te beperken, maar vragen uw begrip hiervoor.

We houden continu in de gaten hoe we zo goed mogelijk de zorg kunnen blijven leveren. Indien er veel zorgverleners uitvallen, zullen we in overleg met de cliënt bepalen hoe we de zorg gaan organiseren.

Wij verlenen ook persoonlijke zorg wanneer u onverhoopt besmet bent met het coronavirus. Indien een cliënt klachten ervaart die kunnen wijzen op het coronavirus dan wordt er in overleg met de cliënt per situatie gekeken op welke wijze de zorg of ondersteuning kan worden ingevuld. Uiteraard zal de zorgverlener op dat moment de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.

Indien wij zorg verlenen aan cliënten die worden verdacht van besmetting met het coronavirus of zijn besmet met het coronavirus, worden deze zoveel mogelijk aan het einde van de route gepland en door een beperkt aantal medewerkers verzorgd. Daar waar meerdere verdachte/besmette cliënten aanwezig zijn, worden er aparte coronaroutes gevormd. Dit om verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen.

Het virus verspreidt zich in het dagelijks leven via de druppels in de lucht, na niezen en hoesten. Via de handen en door aanraken van het gezicht. De belangrijkste maatregelen die u nu kunt nemen om verspreiding van het virus te voorkomen, zijn als volgt:

 • Was uw handen regelmatig met water en zeep
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes bij het snuiten van uw neus
 • Raak uw neus, mond en gezicht zo min mogelijk aan
 • Geen handen schudden
 • Zorg voor voldoende frisse lucht
 • Vermijd drukte
 • Blijf thuis bij klachten en laat u gelijk testen bij de GGD

Heeft u zorg en/of ondersteuning van Thuisgenoten en ervaart u klachten die mogelijk kunnen duiden op een besmetting met het coronavirus? Dan willen wij u vragen u te laten testen via de GGD. Graag worden wij op de hoogte gebracht, voordat onze medewerker u bezoekt.

Indien een medewerker één of meerdere symptomen van een besmetting met het coronavirus vertoont, laat hij/zij zich testen. Totdat de testuitslag bekend is, ruilt de medewerker zijn/haar diensten en blijft hij/zij thuis in afwachting van de testuitslag.

Huishoudelijke ondersteuning

Op dit moment zorgen we ervoor dat onze medewerkers inzetbaar blijven en we onze cliënten kunnen voorzien van de benodigde zorg en ondersteuning. Mocht dit wijzigen dan zal er contact met u worden opgenomen.

Het kan voorkomen dat we om bepaalde redenen op een ander moment komen voor de huishoudelijke ondersteuning. We proberen dit te beperken, maar vragen uw begrip hiervoor.

We houden continu in de gaten hoe we zo goed mogelijk de zorg en ondersteuning kunnen blijven leveren. Indien er veel huishoudelijk ondersteuners uitvallen, zullen we in overleg met de cliënt bepalen hoe we de zorg en ondersteuning gaan organiseren.

Zodra er een geconstateerde besmetting is of een sterk vermoeden is van een besmetting wordt er geen huishoudelijke ondersteuning geleverd. Dit wordt tijdelijk gestopt, totdat u 48 uur koortsvrij en tenminste 24 uur symptoomvrij bent. Daar waar het noodzakelijk is dat de huishoudelijke ondersteuning wordt voortgezet, vindt dit in overleg plaats en worden extra maatregelen genomen.
Graag willen wij u verzoeken om bij ontwikkeling van klachten dit voorafgaand telefonisch bij ons te melden en u te laten testen via de GGD.

Wij verzoeken u een pompje handzeep en een schone handdoek (per bezoek een nieuwe) of keukenrol/tissues in huis te hebben voor onze medewerkers, zodat zij voor en na de zorgverlening goed hun handen kunnen wassen.
Verder zullen zij de overige landelijke hygiënemaatregelen hanteren en 1,5 meter afstand houden.

Het virus verspreidt zich in het dagelijks leven via de druppels in de lucht, na niezen en hoesten. Via de handen en door aanraken van het gezicht. De belangrijkste maatregelen die u nu kunt nemen om verspreiding van het virus te voorkomen, zijn als volgt:

 • Was uw handen regelmatig met water en zeep
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes bij het snuiten van uw neus
 • Raak uw neus, mond en gezicht zo min mogelijk aan
 • Geen handen schudden
 • Zorg voor voldoende frisse lucht
 • Vermijd drukte
 • Blijf thuis bij klachten en laat u gelijk testen bij de GGD

Heeft u zorg en/of ondersteuning van Thuisgenoten en ervaart u klachten die mogelijk kunnen duiden op een besmetting met het coronavirus? Dan willen wij u vragen u te laten testen via de GGD. Graag worden wij op de hoogte gebracht, voordat onze medewerker u bezoekt.

Indien een medewerker één of meerdere symptomen van een besmetting met het coronavirus vertoont, laat hij/zij zich testen. Totdat de testuitslag bekend is, blijft de medewerker thuis in afwachting van de testuitslag en wordt in overleg met de cliënt gekeken naar de invulling van de huishoudelijke ondersteuning.

Dagbesteding

Wij bieden op dit moment dagbesteding. Wij vinden het belangrijk dat wij de betreffende groep cliënten op deze wijze ondersteuning kunnen bieden, maar wel met inachtneming van de geldende maatregelen. Indien de situatie er om vraagt, kan het zijn dat we de samenstelling van de groep moeten wijzigen. U wordt hier dan te allen tijde over geïnformeerd.

Wij willen familieleden en andere naasten vragen om ook regelmatig contact te houden met cliënten, bijvoorbeeld via de telefoon of via beeldbellen op de tablet.

Indien een medewerker één of meerdere symptomen van een besmetting met het coronavirus vertoont, laat hij/zij zich testen. Totdat de testuitslag bekend is, ruilt de medewerker zijn/haar diensten en blijft hij/zij thuis in afwachting van de testuitslag.

Het virus verspreidt zich in het dagelijks leven via de druppels in de lucht, na niezen en hoesten. Via de handen en door aanraken van het gezicht. De belangrijkste maatregelen die u nu kunt nemen om verspreiding van het virus te voorkomen, zijn als volgt:

 • Was uw handen regelmatig met water en zeep
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes bij het snuiten van uw neus
 • Raak uw neus, mond en gezicht zo min mogelijk aan
 • Geen handen schudden
 • Zorg voor voldoende frisse lucht
 • Vermijd drukte
 • Blijf thuis bij klachten en laat u gelijk testen bij de GGD

Heeft u zorg en/of ondersteuning van Thuisgenoten en ervaart u klachten die mogelijk kunnen duiden op een besmetting met het coronavirus? Dan willen wij u vragen u te laten testen via de GGD. Graag worden wij op de hoogte gebracht, voordat onze medewerker u bezoekt.

Thuisbegeleiding

We leveren op dit moment begeleiding bij de cliënt thuis. We nemen hierbij de geldende maatregelen in acht. Dit houdt in dat er onder andere 1,5 meter afstand wordt gehouden. Is het niet mogelijk deze veiligheid te kunnen borgen dan kan de begeleider een mondneusmasker dragen of wordt er samen met de cliënt naar een passende oplossing gezocht.

In geval u klachten ervaart die kunnen duiden op het coronavirus. Er worden dan afspraken met u gemaakt over thuisbegeleiding op afstand.

Ervaart u klachten die mogelijk kunnen duiden op een besmetting met het coronavirus? Dan willen wij u vragen u te laten testen via de GGD. Graag worden wij op de hoogte gebracht, voordat onze medewerker u bezoekt.

Het virus verspreidt zich in het dagelijks leven via de druppels in de lucht, na niezen en hoesten. Via de handen en door aanraken van het gezicht. De belangrijkste maatregelen die u nu kunt nemen om verspreiding van het virus te voorkomen, zijn als volgt:

 • Was uw handen regelmatig met water en zeep
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes bij het snuiten van uw neus
 • Raak uw neus, mond en gezicht zo min mogelijk aan
 • Geen handen schudden
 • Zorg voor voldoende frisse lucht
 • Vermijd drukte
 • Blijf thuis bij klachten en laat u gelijk testen bij de GGD

Heeft u zorg en/of ondersteuning van Thuisgenoten en ervaart u klachten die mogelijk kunnen duiden op een besmetting met het coronavirus? Dan willen wij u vragen u te laten testen via de GGD. Graag worden wij op de hoogte gebracht, voordat onze medewerker u bezoekt.

Vragen over verpleging & verzorging thuis

Woont u zelfstandig thuis en merkt u dat u hulp bij uw persoonlijke verzorging nodig heeft? Wij ondersteunen u graag en zorgen ervoor dat u zo lang mogelijk in uw eigen, vertrouwde omgeving kunt blijven wonen.

Zorg met betrekking tot verpleging en verzorging kan worden aangevraagd door het ziekenhuis of uw huisarts.

U kunt het ook zelf aanvragen. Wij staan altijd voor u klaar. Bel ons op 088 – 088 15 30 of stuur een e-mail naar info@thuisgenoten.nl.

Onze verpleegkundigen kunnen een indicatie stellen op basis van de Zorgverzekeringswet (Zvw). Ook kan Thuisgenoten u ondersteunen bij het aanvragen van een indicatie op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz). Wij streven ernaar u hierbij zoveel mogelijk te ontlasten.

Samen met u inventariseren we uw zorgbehoefte en maken we afspraken over de invulling van de zorgverlening. Dit wordt vastgelegd in een zorgplan. Op gezette tijden zullen wij met u de zorg evalueren en is er ruimte voor aanpassingen.

Wij organiseren onze zorg dicht bij u thuis. Uw zorgverleners zijn altijd bij u in de buurt, weten wat er speelt en spreken uw taal.

Klik hier voor meer informatie over verpleging & verzorging thuis.

Vragen over wonen in onze woonzorglocaties

Om te kunnen wonen in een van onze woonzorglocaties heeft u een indicatie nodig, van Zvw tot Wlz vpt of in geval van tijdelijk wonen een Elv laag complex.

Heeft u interesse voor wonen met zorg dan kunt u dit bij ons aanvragen. Tijdens een persoonlijke intake kijken wij samen met onze coördinerend verpleegkundige naar uw zorgvraag in relatie tot de zorg die wij u kunnen bieden.  Bel ons op 088 – 088 15 30 of stuur een e-mail naar info@thuisgenoten.nl.

In geval u een ziekenhuisopname heeft en het blijkt dat u naderhand nog niet naar huis kunt, dan bestaat de mogelijkheid tot tijdelijk wonen bij een van onze woonzorglocaties. U kunt dit kenbaar maken bij een transferverpleegkundige van het transferbureau in het ziekenhuis.

De maandelijkse woonkosten van een appartement met zorg zijn afhankelijk van uw indicatie. Daarnaast is in een enkel geval de grootte en ligging van uw appartement mede bepalend (bij De Aa in Wierden en ‘t Iemenschoer in Haaksbergen). Het overgrote deel van onze appartementen hebben een huurprijs waarbij u in aanmerking kunt komen voor huursubsidie.

Wij informeren u graag persoonlijk over de kosten in uw specifieke situatie.

Wonen met zorg betekent dat u zelfstandig woont en nog een aantal dingen zelf kunt doen. Wij kijken samen met u wat u nog zelf kunt en wilt doen en bieden daar waar nodig ondersteuning en zorg. De zorg die nodig is, is veelal op vaste tijden in te plannen.

U huurt dus uw eigen appartement waarbij onze zorgmedewerkers dag en nacht in het gebouw aanwezig zijn en direct hulp kunnen bieden als dat nodig is.

Afhankelijk van uw indicatie en uw eigen wens kunnen wij u ondersteuning bieden óf verzorgen wij volledig de maaltijden voor u. Uiteraard heeft u de mogelijkheid om uw eigen maaltijden en boodschappen zelf te regelen. De meeste appartementen beschikken over een keukenblok.

Indien wij de maaltijden voor u verzorgen dan worden de warme maaltijden vers geleverd door een maaltijdspecialist. Boodschappen rondom de overige maaltijden worden geregeld via de plaatselijke supermarkt.

Woonzorglocatie Oranjeplein in Vroomshoop

 • 22 appartementen type I van 50 m2
  • standaard voorzien van een keukenblok en inbouwkast (met wasmachine aansluiting)
  • woon/slaapgedeelte gescheiden door middel van een schuifdeur
  • ruime badkamer
  • airco
  • Frans balkon

Woonzorglocatie Slangenbeek in Hengelo

 • 26 appartementen type I van 50 m2
  • standaard voorzien van een keukenblok en inbouwkast (met wasmachine aansluiting)
  • woon/slaapgedeelte gescheiden door middel van een schuifdeur
  • ruime badkamer
  • airco
  • Frans balkon

Woonzorglocatie ‘t Iemenschoer in Haaksbergen

23 appartementen:

 • type I,  18 appartementen van 50 m2
 • type II, 4 tweekamer appartementen van 70 m2
 • type III, 1 tweekamer appartement van 80 m2
 • standaard voorzien van een keukenblok en inbouwkast (met wasmachine aansluiting)
 • woon/slaapgedeelte gescheiden door middel van een schuifdeur (type I)
 • ruime badkamer
 • airco
 • 8 appartementen met een eigen terras (type I)

Woonzorglocatie De Aa in Wierden

20 appartementen van ongeveer 50 m2 (met uitbreiding naar 28 appartementen in 2021):

 • type I,  8 appartementen (gereed begin 2021; ook geschikt voor echtparen):
  • standaard voorzien van een keukenblok en inbouwkast (met wasmachine aansluiting)
  • woon/slaapgedeelte gescheiden door middel van een schuifdeur
  • ruime badkamer
  • airco
  • 4 appartementen met een eigen terras
 • type II, 7 tweekamer appartementen (geschikt voor echtparen):
  • woonkamer met open plafond en aangrenzend keukenblok
  • slaapkamer
  • ruime badkamer
  • airco
  • 7 appartementen met een eigen terras
 • type III, 4 appartementen
  • standaard voorzien van een keukenblok
  • woon/slaapgedeelte gescheiden door middel van een schuifdeur
  • ruime badkamer
  • airco
  • 2 appartementen met een eigen terras
 • type IV: 9 appartementen
  • woon/slaapgedeelte gescheiden door middel van een schuifdeur
  • ruime badkamer
  • airco

Onze woonzorglocaties zijn rookvrij.

Huisdieren zijn niet toegestaan voor bewoners. Bezoek mag een huisdier meenemen.

Iedereen in Nederland heeft een verplichting tot het hebben van een ziektekostenverzekering. Daarnaast heeft u een inboedelverzekering nodig en wij adviseren een aansprakelijkheidsverzekering.

Vragen over thuisbegeleiding

Zoekt u voor uzelf of voor een naaste begeleiding, bijvoorbeeld bij opvoedingsvraagstukken, een dementerende partner, verslaving of financiële problemen. Dan kan thuisbegeleiding van Thuisgenoten u of uw naaste daarbij ondersteunen.

Met hulp van onze deskundige begeleiders zorgen we ervoor dat dit haalbaar wordt, ongeacht leeftijd, gezinssituatie of beperkingen.

Een indicatie voor thuisbegeleiding vraagt u aan bij het Wmo loket van uw gemeente. Kiest u voor Thuisgenoten dan neemt onze begeleider contact met u op zodra wij de indicatie hebben ontvangen. Onze begeleider komt vervolgens bij u thuis voor een intakegesprek waarin we samen met u de begeleiding afstemmen.

Samen met u inventariseren we uw ondersteuningsbehoefte en maken we afspraken over de invulling van de begeleiding. Dit wordt vastgelegd in een ondersteuningsplan. Op gezette tijden zullen wij met u de begeleiding evalueren en is er ruimte voor aanpassingen.

Klik hier voor meer informatie over thuisbegeleiding.

Vragen over huishoudelijke ondersteuning

Als het huishouden u teveel wordt, wilt u een vriendelijke hulp voor wie niets teveel is. Een vaste kracht die voor u een vertrouwd gezicht wordt. Wij zorgen ervoor! En als u niet in aanmerking komt voor huishoudelijke ondersteuning via uw gemeente of niet voldoende uren krijgt toegekend, zorgen wij samen met u voor een oplossing. In ieder geval wordt het een vaste hulp die er altijd voor zorgt dat het bij u thuis precies zo is, zoals u het wilt hebben.

Een indicatie voor huishoudelijke ondersteuning vraagt u aan bij het Wmo loket van uw gemeente. Kiest u voor Thuisgenoten dan neemt onze planner contact met u op zodra wij de indicatie hebben ontvangen. Door middel van een telefonische intake inventariseren en bespreken we uw wensen voor de invulling van de huishoudelijke ondersteuning.

Tijdens de eerste zorgafspraak stemt u samen met uw huishoudelijke ondersteuner de werkafspraken af. Bij aanvang van de zorg legt uw huishoudelijke ondersteuner de gemaakte afspraken over de huishoudelijke ondersteuning vast in een ondersteuningsplan. Regelmatig spreekt de huishoudelijke ondersteuner het ondersteuningsplan met u door. Zo weet u precies waar u aan toe bent.

Vragen over zorgkosten

Wanneer u huishoudelijke ondersteuning en/of thuisbegeleiding ontvangt op basis van een Wmo-indicatie, betaalt u een eigen bijdrage van maximaal 19 euro per maand (2020). De exacte hoogte daarvan wordt bepaald door uw gemeente en geïnd door het CAK (Centraal Administratie Kantoor).

Wanneer u zorg en/of ondersteuning ontvangt op basis van een Wlz-indicatie moet u rekening houden met een eigen bijdrage. Deze wordt door het CAK vastgesteld op basis van uw persoonlijke situatie. Bereken uw eigen bijdrage via de rekenhulp van het CAK.

Back To Top
Solliciteer nu!

  Door gebruik te maken van dit formulier gaat u akkoord met de opslag en verwerking van uw gegevens door deze website.

  X
  SOLLICITEER NU