Vragen over onze thuiszorgdiensten

Onze wijkverpleegkundigen kunnen alle benodigde indicaties compleet voor u regelen, inclusief de bijbehorende administratie. U heeft er zelf geen omkijken naar.

Voor het aanvragen van bepaalde diensten, zoals hulp bij het huishouden of begeleiding bij zelfstandig wonen, moet u bij uw gemeente zijn. Komt u er niet uit? Wij helpen u graag.

Voor bepaalde diensten, zoals hulp bij het huishouden, kunt u ook bij ons terecht wanneer de gemeente uw aanvraag heeft afgewezen of u te weinig hulp heeft toegewezen. We helpen dan met een particuliere hulp, maar die kosten zijn wel voor uw eigen rekening.

Nee, want wij organiseren onze zorg dicht bij u thuis. Uw zorgverleners zijn altijd bij u in de buurt, weten wat er speelt en spreken uw taal.

Vragen over wonen in Residentie De Aa

De maandelijkse woonkosten van een appartement met zorg in De Aa zijn afhankelijk van diverse factoren, zoals de grootte en ligging van uw appartement, maar ook de vormen van zorg en verzorging die u nodig heeft en de mate waarin dat het geval is. We informeren u graag persoonlijk over de kosten in uw specifieke situatie.

Bij De Aa bent u altijd verzekerd van deskundige zorg. Onze professionele medewerkers staan 24 uur per dag voor u paraat.

De dagelijkse maaltijden worden niet bereid bij De Aa, maar vers geleverd door specialist Huuskes Versproducten. Onze medewerkers verzorgen dat tot in de puntjes voor u.

De Aa is een open huis. Als bewoner kunt u gaan en staan waar u wilt. Alleen als onze medewerkers vinden dat ze geen echt verantwoorde zorg meer kunnen leveren, gaan we op zoek naar een geschikt alternatief.

Vragen over wonen in Residentie De Eshorst

De maandelijkse woonkosten van een appartement met zorg in De Eshorst zijn afhankelijk van diverse factoren, zoals de grootte en ligging van uw appartement, maar ook de vormen van zorg en verzorging die u nodig heeft en de mate waarin dat het geval is. We informeren u graag persoonlijk over de kosten in uw specifieke situatie.

Ja, als bewoner krijgt u elke dag ontbijt, lunch en een heerlijke warme maaltijd geserveerd. Ook koffie en thee zijn inbegrepen.

Ja, ook kosten als gas, water, licht en onderhoud van tuin en gebouw zijn bij de woonkosten inbegrepen.

Overdag is er bij De Eshorst altijd een coördinator aanwezig die er in overleg met u voor kan zorgen dat de geleverde zorg aansluit op uw wensen.

Vragen over wonen in Woon- en Zorgcentrum Oranjeplein

De maandelijkse woonkosten van een appartement met zorg in Oranjeplein zijn afhankelijk van diverse factoren, zoals de vormen van zorg en verzorging die u nodig heeft, en de mate waarin dat het geval is. We informeren u graag persoonlijk over de kosten in uw specifieke situatie.

Ja, als huurder van een appartement in Woon- en Zorgcentrum Oranjeplein kunt u in aanmerking komen voor huursubsidie.

Een maaltijdvoorziening behoort niet tot het standaardpakket van Oranjeplein. Wel kunnen we er op verzoek voor zorgen dat u via een externe partij elke dag een uitstekende maaltijd krijgt geserveerd.

Ja, uw appartement is voorzien van een complete keuken.

Nee, om overlast te voorkomen, worden huisdieren niet toegelaten.

Nee, roken in de openbare binnenruimtes is niet toegestaan en de appartementen zijn voorzien van rookmelders.

Vragen over zorgkosten

Met ingang van 1 januari 2015 heeft de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten), die onder meer de ouderenzorg dekte, plaatsgemaakt voor drie nieuwe wetten; de Wet Langdurige Zorg (WLZ), de Zorgverzekeringwet (Zvw) en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

De verantwoordelijkheden liggen in de nieuwe situatie anders. De zorgkantoren die verantwoordelijk waren voor de uitvoering van de AWBZ voeren nu de WLZ uit. De zorgverzekeraars verzorgen de uitvoering van de Zvw. En de verantwoordelijkheid voor de WMO ligt bij de gemeenten.

De gevolgen in uw specifieke situatie zijn afhankelijk van uw zorgindicatie(s). Globaal komt het erop neer dat de zorgzwaartepakket-indicaties (ZZP) voortaan onder de WLZ vallen. Voor de thuiszorgindicaties geldt dat de functies verpleging en verzorging nu onder de Zvw vallen, en de functie begeleiding onder de WMO.