Ga naar hoofdinhoud

Heeft u begeleiding nodig om het dagelijks leven zelfstandig te kunnen leiden? De Thuisbegeleiding van Thuisgenoten kan u de juiste ondersteuning bieden en zorgen dat u weer grip op uw leven heeft.

Ondersteuning op maat                                                   

Onze deskundige begeleiders maken een persoonlijk begeleidingsplan met helder opgestelde persoonlijke doelen, waarbij het weer zelfredzaam worden het uitgangspunt is. Zo nodig wordt de begeleiding samen met de behandelaar, gemeente of andere disciplines georganiseerd. Onze professionals werken dan in goed overleg samen met de betrokken personen en instelling(en), aan de hand van het persoonlijk begeleidingsplan.

Een heldere aanpak die veel houvast biedt bij het stap voor stap verbeteren of stabiliseren van een voor u lastige situatie. Onze Thuisbegeleiders kunnen ondersteuning bieden door:

 • het praktisch meedenken in de opvoeding: opzetten van de structuur, beloningssystemen en consequenties verbinden aan gedrag
 • het structureren van de huishouding, administratie en financiën
 • het vinden van een passende dagbesteding en het maken en vergroten van een sociaal netwerk
 • hulp bij problemen, ingrijpende gebeurtenissen, het fungeren als klankbord
 • goede balans vinden tussen draagkracht en draaglast
 • signalerende functie

Binnen het begeleidingsteam is er veel ervaring met het geven van autisme-coaching aan individuen en gezinnen, het bieden van opvoedingsondersteuning (in complexe casussen), het begeleiden van cliënten met persoonlijkheidsproblematiek of lichamelijke beperkingen, maar ook bij zorgbehoevenden die zorg weigeren weten onze begeleiders vaak een ingang te vinden om begeleiding in te zetten.

Aanvragen

Om Thuisbegeleiding te kunnen ontvangen heeft u een Wmo-indicatie nodig van uw gemeente. Deze kunt u aanvragen bij het Wmo-loket van de gemeente.

Wanneer deze indicatie is gegeven, komt onze begeleider bij u thuis voor een uitgebreid intakegesprek waarin we samen de zorg afstemmen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de mogelijkheden op het gebied van thuisbegeleiding?

Bel naar: 088 – 088 15 30 of stuur een e-mail naar begeleiding@thuisgenoten.nl

Back To Top
Solliciteer nu!





  Door gebruik te maken van dit formulier gaat u akkoord met de opslag en verwerking van uw gegevens door deze website.

  X
  SOLLICITEER NU