Ga naar hoofdinhoud

Om in aanmerking te komen voor vergoeding van thuiszorg, heeft u een indicatie nodig. Voor de WMO (huishoudelijke hulp/begeleiding) worden de indicaties gesteld door de gemeenten. Voor de WLZ (wet langdurige zorg) loopt dit via het CIZ. Bij ondersteuning in de persoonlijke verzorging en (intensieve) verpleging wordt de indicatie door de (wijk)verpleegkundige van Thuisgenoten gesteld. U kunt zich voor deze zorg rechtstreeks bij ons aanmelden, wij verzorgen de indicatiestelling. De bekostiging van deze zorg gaat via de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Wanneer u een indicatie heeft, betaalt de overheid of de zorgverzekeraar het grootste deel van de kosten. Afhankelijk van uw inkomen betaalt u soms ook een eigen bijdrage aan het CAK (klik hier voor uitleg Eigen bijdrage CAK).

Wilt u meer informatie over het aanmelden of juist hulp bij het aanvragen van een indicatie, dan helpen we u graag verder. Neemt u daarvoor contact op met 088 – 088 15 30 of info@thuisgenoten.nl

Back To Top
Solliciteer nu!

    Door gebruik te maken van dit formulier gaat u akkoord met de opslag en verwerking van uw gegevens door deze website.

    X
    SOLLICITEER NU