Begin met zoeken

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Duurzaamheid

Onder begeleiding

De toekomst wordt gecreëerd door wat je vandaag doet

Thuisgenoten is volop bezig met de toekomst. Vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid hechten wij grote waarde aan duurzaamheid. Binnen onze organisatie voeren wij duurzame keuzes door. Dit doen we in de levering van zorg aan onze cliënten, door het stimuleren van duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers, en ook op het gebied van vastgoed en mobiliteit.

 

Duurzame zorg aan cliënten

Thuisgenoten zet in op een gezonde en duurzame leefomgeving voor onze cliënten. Een aantal voorbeelden waarmee Thuisgenoten hieraan bijdraagt zijn:

 • Onze kleinschalige woonzorglocaties hebben een huiselijke en sfeervolle omgeving en zijn bij voorkeur dichtbij de vroegere woonplaats van de bewoners. We beogen hiermee het welbevinden van bewoners te bevorderen en een veilige omgeving te bieden.
 • Veel van onze woonzorglocaties zijn centraal gelegen in de wijk , naast het winkelcentrum en het medisch centrum. Dit bevordert de eigen regie en de beweging van de cliënten.
 • Er mag niet gerookt worden in de gebouwen van Thuisgenoten.
 • Er wordt gekeken of de woning van de cliënt veilig is in het kader van valpreventie.

  Onze medewerkers in de verpleging en verzorging adviseren waar mogelijk de cliënten over het werken met E3 en/of milieuvriendelijke materialen en afvalwerking:
 • Zoals het gebruik van disposables en luiers.
 • Het gebruik van een naaldendispenser.
 • Gebruik van medicatie baxter rollen om onnodige verstrekking van medicatie te voorkomen.

 

Wij streven continu naar

Duurzame mobiliteit

 • Er wordt continu gekeken naar mogelijkheden om de reisbewegingen terug te dringen door, daar waar mogelijk en wenselijk, medewerkers te plaatsen in het team van de eigen woonplaats. Het aantal autokilometers is hierdoor de afgelopen jaren drastisch teruggebracht.
 • We zetten in op zoveel mogelijk woon-werkverkeer op de fiets. Medewerkers in de huishoudelijke ondersteuning en thuisbegeleiding worden zoveel mogelijk ingepland bij cliënten in de wijk waar zij wonen, zodat zij op de fiets naar hun cliënten kunnen. Ook worden medewerkers gestimuleerd om naar het werk te fietsen middels een fietsplan via FiscFree.

Duurzame inzetbaarheid van medewerkers

 • Gezondheid en welzijn zijn belangrijke waarden voor Thuisgenoten. Aandacht voor duurzame inzetbaarheid van medewerkers is ons streven. Dit doen wij onder andere op de volgende wijze:
 • Vanuit de Arbowet voeren wij een preventief beleid om medewerkers gezond te houden en verzuim zoveel mogelijk te voorkomen. Bijvoorbeeld door de woning van de cliënt tijdens het startgesprek te screenen op Arbotechnische aspecten, middels een Arbocheck.
 • Tijdens deze Arbocheck wordt samen met de cliënt de Arbolijst ingevuld. Onderdeel van deze Arbocheck is onder andere:
  · Keuze schoonmaakmiddelen
  · Verwerking gebruikte naalden en spuiten
  · Retournering van niet gebruikte medicijnen
  · Voorschriften over speciale afvalverwerking in het kader van overheidsvoorschriften en milieurichtlijnen.
  · Gebruik van hulpmiddelen.
  Zo nodig wordt de cliënt geadviseerd hulpmiddelen aan te schaffen, waarbij Thuisgenoten kan ondersteunen. Verder kan bijvoorbeeld aan medewerkers huishoudelijke hulp een speciale wringemmer ter beschikking worden gesteld bij beperkingen aan hand / arm.
 • Er kan een ergocoach worden ingeschakeld, als er in een cliëntsituatie een risico op fysieke overbelasting voor de medewerker dreigt te ontstaan. Thuisgenoten heeft een aantal ergocoaches, die onder andere zorgdragen voor instructie en protocollering van fysiek belastende werkzaamheden op basis van de landelijke Praktijkrichtlijnen Fysieke Belasting.
 • Wij wijzen onze medewerkers erop dat zij de (gemeentelijke) richtlijnen met betrekking tot het aanbieden van (gescheiden) afval in de praktijk te brengen.
 • Samen met de WGV zorg en welzijn organiseren we workshops Duurzame Inzetbaarheid voor onze medewerkers. Dit gaat over thema’s zoals omgaan met stress, stoppen met roken, hardlopen en mindfullness.

Duurzaamheid op locaties

Thuisgenoten heeft één centrale locatie (het hoofdkantoor in Almelo) voor kantoorpersoneel.
Daarnaast hebben we kantoren in diverse gemeenten waar onze zorg coördinatoren beschikbaar zijn voor de inloop van cliënten. Ook heeft Thuisgenoten een aantal kleinschalige woonzorglocaties voor cliënten. Op alle locaties wordt aandacht besteed aan duurzaamheid.

 

Duurzaam kantoorbeleid

Wij voeren beleid op afvalscheiding en het zo zuinig mogelijk omgaan met kantoorartikelen, papiergebruik en dergelijke:

 • Medewerkers worden gestimuleerd om zo min mogelijk te printen en te kopiëren en zoveel mogelijk digitaal te werken.
 • Zorgmedewerkers kunnen digitaal hun planning en belangrijke cliëntinformatie inzien en registreren digitaal hun uren.
 • Onze cliëntdossiers zijn gedigitaliseerd.
 • Informatie aan medewerkers wordt digitaal verstrekt via ons interne digitale platform ‘Mijn Thuisgenoten’ of per e-mail. Op Mijn Thuisgenoten staan nieuwsberichten en kunnen alle medewerkers informatie vinden over de organisatie, instructies, protocollen en scholingen etc. die worden aangeboden.
 • Alle medewerkers verpleging en verzorging werken met een Ipad.
 • Medewerkers ontvangen hun loonstrook digitaal.
 • Binnen onze organisatie gelden regels voor gescheiden afvalverwerking en voor het omgaan met milieuonvriendelijk afval zoals toners, printcassettes en dergelijke.
 • Verpakkingsmaterialen worden apart ingezameld.
 • Afgeschreven elektronica zoals mobiele telefoons en tablets worden ingeleverd bij een organisatie die via een inzamelprogramma oude mobiele telefoons, CIT-apparatuur en inktcartridges op een milieuvriendelijke en duurzame wijze afvoert. Met dit inzamelprogramma worden diverse goede doelen gesteund.

Toekomstbestendige samenwerking

Samenwerking met in- en externe partijen is van belang voor het bieden van goede zorg. Ons maatschappelijk belang staat hoog in het vaandel. Thuisgenoten heeft nauwe relaties met huisartsen, scholen, verenigingen en bedrijven. Door deze samenwerkingen vullen we elkaar zo goed mogelijk aan op de gevraagde zorgbehoefte.

Neem contact op

Weten wat de mogelijkheden zijn?

Bel 088 – 088 15 30 of vul onderstaand formulier in.

Waar bent u naar op zoek?