Begin met zoeken

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Ambulante begeleiding

Onder begeleiding

Zo lang mogelijk thuis blijven wonen

Heeft u begeleiding nodig om het dagelijks leven zelfstandig te kunnen leiden?
De Ambulante begeleiding van Thuisgenoten kan u de juiste ondersteuning bieden en zorgen dat u weer grip op uw leven heeft.

Professionele zorgverleners

Ondersteuning op maat

Onze deskundige begeleiders maken een persoonlijk begeleidingsplan met helder opgestelde persoonlijke doelen, waarbij het weer zelfredzaam worden het uitgangspunt is. In het geval van dementie schakelen wij ook met een van onze casemanagers dementie om de begeleiding optimaal af te stemmen. Hierdoor kan de cliënt zo lang mogelijk op een veilige manier thuis blijven wonen.   Zo nodig wordt de begeleiding samen met de behandelaar, gemeente of andere disciplines georganiseerd. Onze professionals werken dan in goed overleg samen met de betrokken personen en instelling(en), aan de hand van het persoonlijk begeleidingsplan.

Verbeteren en stabiliseren

Een heldere aanpak die veel houvast biedt bij het stap voor stap verbeteren of stabiliseren van een voor u lastige situatie. Onze Ambulante begeleiders kunnen ondersteuning bieden door:

  • het praktisch meedenken in de opvoeding: opzetten van de structuur, beloningssystemen en consequenties verbinden aan gedrag
  • het structureren van de huishouding, administratie en financiën
  • het vinden van een passende dagbesteding en het maken en vergroten van een sociaal netwerk
  • hulp bij problemen, ingrijpende gebeurtenissen, het fungeren als klankbord
  • goede balans vinden tussen draagkracht en draaglast
  • signalerende functie

Binnen het begeleidingsteam is er veel ervaring met het geven van autisme-coaching aan individuen en gezinnen, het bieden van opvoedingsondersteuning (in complexe casussen), het begeleiden van cliënten met persoonlijkheidsproblematiek of lichamelijke beperkingen, maar ook bij zorgbehoevenden die zorg weigeren weten onze begeleiders vaak een ingang te vinden om begeleiding in te zetten.

Neem contact op

Weten wat de mogelijkheden zijn?

Om Ambulante begeleiding te kunnen ontvangen heeft u een Wmo-indicatie nodig van uw gemeente. Deze kunt u aanvragen bij het Wmo-loket van de gemeente.  Wanneer deze indicatie is gegeven, komt onze begeleider bij u thuis voor een uitgebreid intakegesprek waarin we samen de zorg afstemmen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de mogelijkheden op het gebied van ambulante begeleiding?

Bel naar: 088 – 088 15 30 of vul onderstaand formulier in.

Waar bent u naar op zoek?