Begin met zoeken

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Voor wie

Voor wie

Doelgroepen

Thuisgenoten wil verantwoorde en kwalitatief goede zorg leveren aan haar cliënten. Het zorgaanbod van Thuisgenoten is gericht op diverse doelgroepen. Om het leveren van verantwoorde en kwalitatief goede zorg te kunnen borgen, stelt Thuisgenoten daarentegen ook enkele grenzen aan de zorg- en dienstverlening. U leest hieronder aan welke doelgroepen we zorg en ondersteuning verlenen.

Verantwoorde en kwalitatief goede zorg

U of uw naaste kan bij Thuisgenoten terecht als u of uw naaste beschikt over:

 • Een indicatie voor zorg op basis van de Zvw (deze indicatie kan door één van onze verpleegkundigen worden gesteld).
 • Een indicatie voor huishoudelijke ondersteuning en/of begeleiding op basis van de Wmo of Wlz.
 • Een Wlz-indicatie vertaald in VPT of MPT zonder behandeling.
 • Een indicatie ELV laag complex.

Thuisgenoten beoordeelt op basis van de omvang van de zorgvraag of u of uw naaste in aanmerking komt voor de zorg- en dienstverlening van Thuisgenoten.

Om verantwoorde en kwalitatief goede zorg te kunnen borgen, zijn er een aantal uitsluitingscriteria van toepassing voor onze woonzorglocaties. Dit betekent dat u of uw naaste niet in aanmerking komt voor inhuizing in de woonzorglocaties in geval van:

 • Complexe psychiatrische (GGZ) problematiek als voorliggend probleem.
 • Complexe verslavingsproblematiek als voorliggend probleem.
 • Het behoeven van permanent toezicht.
 • Een indicatie Wlz-crisis.

Ondanks ons streven om aan iedere zorgvraag te kunnen voldoen, is het mogelijk dat er gaandeweg andere afspraken moeten worden gemaakt ten aanzien van de zorgverlening. De volgende criteria geven aan op welk moment de grenzen van de zorgverlening van Thuisgenoten zijn bereikt:

 • Bij een somatisch, psychiatrisch of psychogeriatrisch ziektebeeld, waarvoor de benodigde zorg niet past binnen de woonsetting en/of de zorgvraag overschrijdt en de locatie de benodigde zorg niet kan bieden.
 • Cliënten die vanwege hun complexe ziektebeeld(en) meer baat hebben bij zorg in het verpleeghuis met een Wlz-indicatie verblijf met behandeling.
 • Cliënten met ernstige gedragsproblemen (bijvoorbeeld bij dementie of bij psychiatrische diagnoses) die na interventies onvoldoende begeleid kunnen worden binnen het verzorgingshuis of in de thuissituatie.
 • Cliënten met dwaalgedrag en gevaar voor zichzelf, zodanig dat de veiligheid niet gegarandeerd kan worden.
 • Bij een situatie waar de bewoner overlast en/of gevaar bezorgt aan de medebewoners en/of de zorgverleners (ondanks ingezette interventies).

Tijdens de zorgverlening wordt doorlopend geëvalueerd of de huidige zorgafspraken nog passend zijn voor de cliënt. De zorgafspraken worden zo nodig bijgesteld. Indien aan de orde zal de cliënt, in overleg met de cliënt en indien van toepassing diens (wettelijk) vertegenwoordiger, worden begeleid naar een passende plek buiten Thuisgenoten.

Voor de overige voorwaarden voor het ontvangen van zorg en/of ondersteuning van Thuisgenoten, verwijzen wij u naar de Algemene voorwaarden.

Neem contact op

Weten wat de mogelijkheden zijn?

Wilt u meer weten over onze mogelijkheden en welke zorg en ondersteuning we u kunnen bieden? 

Wij zijn er voor u

Bel 088 088 15 30 of vul onderstaand formulier in.

Waar bent u naar op zoek?