Begin met zoeken

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Raad van Commissarissen

Kleinschalig en huiselijk

Toezicht en verantwoordelijkheid

De Raad van Commissarissen vervult de werkgeversrol voor de directie. Dit betekent verantwoordelijkheid voor benoeming, evaluatie en ontslag van de directie. Daarnaast adviseert zij bij strategische keuzes en inhoudelijke thema’s. Er wordt toezicht gehouden op de activiteiten van Thuisgenoten, of doelstellingen worden behaald en of wetten en regels worden nageleefd. Verder worden conform de statuten, bepaalde besluiten van de directie voorgelegd aan de Raad van Commissarissen ter goedkeuring.

Leden

De heer M. Kraai (voorzitter)

De heer G.M. Buitenga (vicevoorzitter)

De heer V. G. Smink (lid)

De heer G.H. van Woudenbergh (secretaris)

Waar bent u naar op zoek?