Begin met zoeken

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Heeft u een klacht?

Vertel het ons

Thuisgenoten doet haar uiterste best om u tevreden te stellen over onze zorg- en dienstverlening. Daar verstaan wij onder andere onder: zorg van goede kwaliteit, die voldoet aan de afspraken die gemaakt zijn met u als cliënt. Wanneer u niet tevreden bent horen wij dat graag van u. Hieronder staat beschreven welke mogelijkheden u heeft om uw klacht te bespreken en te melden. De klachtenafhandeling geschiedt op een vertrouwelijke wijze.

Bespreek uw klacht met de betreffende zorgverlener
In eerste instantie is het raadzaam om een persoonlijk gesprek met de betreffende zorgverlener aan te gaan. Vaak is een zorgverlener zich niet bewust van de onvrede. Wanneer u uw klacht gezamenlijk bespreekt kunnen punten meestal snel worden opgelost. Hopelijk is het persoonlijke gesprek afdoende om dergelijke voorvallen in de toekomst te voorkomen.

De klachtenfunctionaris
Mocht u niet tevreden zijn over de afhandeling van de klacht door de zorgverlener, dan kunt u de klacht voorleggen aan de onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris binnen Thuisgenoten. De klacht kan zowel schriftelijk als telefonisch worden ingediend.

Postadres:
Thuisgenoten t.a.v. de klachtenfunctionaris
Postbus 650
7600 AR Almelo

E-mail: klachten@thuisgenoten.nl

Telefoon: (+3188) – 088 15 30

De volgende punten zijn belangrijk als u een klacht indient:

  1. Vermeld duidelijk uw naam, adres en telefoonnummer waarop u te bereiken bent;
  2. U kunt tot één (1) jaar na de gebeurtenis waarover u een klacht heeft een klacht indienen;
  3. De klacht gaat over Thuisgenoten als zorgaanbieder of over het werk/de houding van de medewerker(s) van Thuisgenoten;
  4. Uw klacht is niet eerder ingediend en toen ongegrond verklaard;
  5. Uw klacht wordt binnen zes (6) weken, of in overleg met u uiterlijk binnen tien (10) weken behandeld.

De Geschillencommissie
Bent u ontevreden over de klachtafhandeling van de klachtenfunctionaris, dan kunt u zich melden bij Stichting Zorggeschil. Dit kan alleen schriftelijk. Bovendien wordt een bepaald geldbedrag gerekend voor de geschillenprocedure. De Stichting Zorggeschil zal u hierover informeren. Voor meer informatie:

Meer informatie

Onze volledige klachtenprocedure leest u hier.

Waar bent u naar op zoek?