Verpleging en verzorging | Thuisgenoten

Heeft u tijdelijk of voor langere tijd verpleging of persoonlijke zorg nodig? Wij ondersteunen u graag en zorgen ervoor dat u zo lang mogelijk in uw eigen, vertrouwde omgeving kunt blijven wonen. Wij regelen alle zorg die daarvoor nodig is.

Zorg op maat

Daarbij werken we optimaal samen met uw andere zorgprofessionals, familieleden, mantelzorgers en vrijwilligers. We houden iedereen op de hoogte – met name via ons online cliëntenportaal – maar u houdt zelf de regie over uw dagelijks leven. We zijn er voor u met de beste zorg, en de aandacht voor de dingen die u fijn vindt in het leven.

Wat voor zorg krijgt u?

Onze wijkverpleegkundige uit uw eigen buurt komt bij u thuis om te bekijken wat uw zorgbehoefte is. Samen met u inventariseren we welke zorg en hoeveel uur zorg u nodig heeft. Ligt u nog in het ziekenhuis, dan zorgt de transferverpleegkundige in het ziekenhuis voor een advies aan onze wijkverpleegkundige over de benodigde zorg. Dit advies wordt meestal door onze wijkverpleegkundige overgenomen.

Wie vraagt het aan?

Zorg met betrekking tot verpleging en verzorging wordt aangevraagd door het ziekenhuis of uw huisarts. U kunt het ook zelf aanvragen. Wij staan altijd voor u klaar. Bel ons op 088 – 088 15 30 of stuur een e-mail naar info@thuisgenoten.nl.