Begin met zoeken

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Coronavirus

Nieuws

Coronavirus

Thuisgenoten houdt de laatste berichten over het coronavirus nauwlettend in de gaten. De gezondheid van onze medewerkers en cliënten staat voorop.

Hierbij worden te allen tijde de protocollen en richtlijnen vanuit het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) opgevolgd.
Op de website van het RIVM is dan ook veel informatie te vinden over het actuele nieuws en veel gestelde vragen rondom het coronavirus.

Op dit moment zorgen we ervoor dat onze medewerkers inzetbaar blijven en we onze cliënten kunnen voorzien van de benodigde zorg en ondersteuning. Hierbij stellen wij aan de hand van diverse maatregelen in het werk dat zowel de cliënten als medewerkers zoveel mogelijk worden beschermd en er geen onnodige risico’s op besmetting worden gelopen.

Wij hebben in dit kader het besluit moeten nemen om de dagbesteding tot en met 6 april a.s. te sluiten. Ook is bezoek aan de woonzorglocaties tot die datum niet meer toegestaan. Alleen in uitzonderlijke gevallen kunnen er afspraken worden gemaakt over bezoek, maar dit alleen in overleg met de zorgverleners op locatie.

Omdat wij de continuïteit in de zorg zo goed mogelijk willen borgen, hebben wij de volgende afspraken gemaakt. Deze willen wij ook graag met u delen:

 • Het landelijk advies aan alle burgers is: beperk sociale contacten zoveel mogelijk. Omdat wij ook de gezondheid van onze medewerkers en van u en andere cliënten zoveel mogelijk willen bewaken, vragen wij u om hier ook zo zorgvuldig mogelijk mee om te gaan.
 • Ook het zorgmoment is een contactmoment. Wij vragen u om, wanneer dit mogelijk is, zorg zoveel mogelijk in huiselijke kring te regelen. Om eventuele risico’s voor u, voor onze medewerkers en voor andere cliënten zoveel mogelijk te minimaliseren.
 • Heeft u zorg van Thuisgenoten en heeft u luchtwegklachten en koorts, neemt u dan telefonisch contact op met uw huisarts en breng vervolgens de organisatie op de hoogte, voordat onze medewerker u bezoekt.
 • Neem bij twijfel altijd eerst telefonisch contact op met de organisatie, voordat één van onze medewerkers bij u thuis komt.
 • Wij verzoeken u een pompje handzeep en een schone handdoek (per bezoek een nieuwe) of keukenrol/tissues in huis te hebben voor onze medewerkers, zodat zij voor en na de zorgverlening goed hun handen kunnen wassen.

Wat kunt u zelf (en uw bezoek) doen?
Het virus verspreidt zich in het dagelijks leven via de druppels in de lucht, na niezen en hoesten. Via de handen en door aanraken van het gezicht. De belangrijkste maatregelen die u nu kunt nemen om verspreiding van het virus te voorkomen, zijn als volgt:

 • Was uw handen regelmatig met water en zeep of gebruik handalcohol, zie hiervoor de instructiefilmpjes
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes bij het snuiten van uw neus
 • Raak uw neus, mond en gezicht zo min mogelijk aan
 • Geen handen schudden
 • Vermijd het openbaar vervoer en grote gezelschappen om zo de kans op besmetting te verkleinen
 • Beperk bezoek

Thuisgenoten is continu bezig met het zo goed mogelijk beschermen van onze cliënten en medewerkers. We letten er goed op dat onze medewerkers niet ziek zijn en geen klachten hebben. Onze medewerkers worden dagelijks over de landelijke maatregelen en ons beleid geïnformeerd.

Wij adviseren u het nieuws via radio, TV, krant en onze website regelmatig in de gaten te houden voor de laatste ontwikkelingen. Wij wensen u sterkte in deze moeilijke tijd.

Wij zijn er voor u

Bel 0546-706500 of vul onderstaand formulier in.

Waar bent u naar op zoek?