Begin met zoeken

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Investeren in medewerkers gaat samen met goede zorg

Nieuws

Investeren in medewerkers gaat samen met goede zorg

Thuisgenoten hecht veel waarde aan het investeren in medewerkers door middel van het gericht aanbieden van (geaccrediteerde) opleidingen, trainingen, scholingen en cursussen. Leren en ontwikkelen is belangrijk voor jezelf als medewerker in de zorg. Op deze manier kan goede, veilige en deskundige zorg aan cliënten worden geboden. En dat is waar Thuisgenoten voor staat.

Binnen Thuisgenoten worden medewerkers uitgedaagd om eigen regie te nemen als het gaat om leren en ontwikkelen. Marjolein Bloemendaal en Inge de Haan, Adviseurs Leren en Ontwikkelen binnen Thuisgenoten vertellen: “Wij verwachten van medewerkers dat ze zelf kunnen aangeven wat hun wensen en behoeften zijn op dit vlak. Wij gaan dan samen met hen op zoek naar een passende opleiding, training of cursus. Het leren brengen wij terug naar de werkvloer, zodat de theorie in de praktijk kan worden toegepast. Wij hebben binnen Thuisgenoten veel expertise in huis en daar willen we graag meer gebruik van gaan maken.”

Het aanbieden van initiële en vervolgopleidingen en stageplaatsen is voor Thuisgenoten van groot belang om blijvend te kunnen voorzien in de aanwas van (jonge) professionals en het naar een hoger niveau brengen van eigen medewerkers. Om hierin succesvol te zijn, werkt Thuisgenoten met een selecte groep opleidingsinstituten en de samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven (SBB) aan een verdere intensivering van samenwerking, door visies op elkaar aan te laten sluiten. Inge legt uit: “Zo kunnen praktijk en theorie elkaar versterken. Datgene wat op school geleerd wordt, moet vervolg krijgen in de organisatie en andersom. Diverse werkwijzen moeten uniform worden gemaakt, waardoor het opleidingsinstituut, de medewerker, maar ook de organisatie op één lijn liggen in informatieverstrekking, begeleiding en beoordeling. Wij delen kennis en leren van elkaar.”
Daarnaast is het aanbieden van bij- en nascholingen door middel van een doorlopende, actuele scholingsagenda van belang om de continue bekwaamheid van medewerkers te garanderen.

Binnen Thuisgenoten wordt doorlopend gemeten of een opleiding goed aansluit. Inge: “Elke opleiding, training en bijscholing wordt geëvalueerd. Aan de hand van deze evaluaties worden trainingen waar nodig aangepast. Dit is een doorlopend proces. Wij zijn blij met de kritische input van collega’s, omdat we alleen dan knelpunten kunnen signaleren en veranderingen kunnen doorvoeren. Over het algemeen zijn medewerkers erg tevreden over onze opleidingen en scholingen. Maar wij streven naar goed – beter – best.”

Thuisgenoten vindt het echt belangrijk dat medewerkers kenbaar blijven maken welke wensen en behoeften ze hebben op het gebied van leren en ontwikkelen. Onze praktijkopleiders hebben daarin een coördinerende rol. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor leren en ontwikkelen. Daarbij willen we het leren terugbrengen naar de werkplek. In de praktijk kunnen medewerkers hetgeen ze hebben geleerd toepassen en worden verpleegtechnische en risicovolle handelingen door gecertificeerde beoordelaars afgetoetst. Door continu passende opleidingen, trainingen, scholingen en cursussen aan te blijven bieden, willen wij medewerkers boeien en daarmee natuurlijk ook aan ons binden. Op deze manier kunnen wij gezamenlijk werken aan goede zorg voor onze cliënten waarbij kwaliteit voorop staat.

Wij zijn er voor u

Bel 0546-706500 of vul onderstaand formulier in.

Waar bent u naar op zoek?