Ga naar hoofdinhoud

Thuisgenoten doet haar uiterste best om u tevreden te laten zijn over onze zorg- en dienstverlening. Zo lang mogelijk thuis blijven wonen, met alle zorg die u nodig heeft en aandacht voor alles wat uw leven de moeite waard maakt. Dat is waar we bij Thuisgenoten voor staan. Toch kan het zijn dat u niet tevreden bent of dat het beter kan. In dat geval, horen wij dat graag van u.

Wat u kunt doen als u een klacht heeft staat hieronder stap voor stap beschreven.

1. Bespreek uw klacht met uw zorgverlener
De eerste stap is dat u de klacht of aanbeveling bespreekt met de zorgverlener die bij u thuis komt. Vaak worden zaken snel opgelost en misverstanden opgehelderd, wanneer u deze gezamenlijk bespreekt. Het kan zijn dat dit gesprek voor u geen uitkomst biedt, neemt u dan de volgende stappen.

2. Neem contact op met de coördinator/planner of het zorgteam
U kunt telefonisch of schriftelijk contact opnemen met de centrale coördinator / planner of met het zorgteam dat bij u de zorgverlening verzorgt om uw klacht of aanbeveling te melden. De klacht wordt dan conform de klachtenprocedure opgepakt en afgehandeld. Indien de klacht of aanbeveling betrekking heeft op de ambulante begeleiding, dan neemt u eerst contact op met de coördinator om de betreffende klacht voor te leggen alvorens u de volgende stappen onderneemt.

3. Neem contact op met de klachtenfunctionaris
U kunt er ook voor kiezen om uw klacht of aanbeveling telefonisch of schriftelijk in te dienen bij de klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris is informeert u over de klachtafhandeling binnen Thuisgenoten. De klachtenfunctionaris is als volgt bereikbaar:

Thuisgenoten
Klachtenfunctionaris
Postbus 650, 7600 AR, Almelo
088 – 088 15 30
klachten@thuisgenoten.nl

4. Neem contact op met de geschillencommissie
Wanneer u vindt dat uw klacht niet voldoende is opgelost na behandeling door de klachtenfunctionaris, kunt u contact opnemen met de Geschillencommissie om het ontstane geschil te beslechten. Kijk voor meer informatie op www.zorggeschil.nl.

Meer informatie
Een wettelijke vertegenwoordiger of nabestaande van een cliënt kan ook een klacht indienen. Derden, bijvoorbeeld familieleden, kunnen geen aanspraak maken op deze klachtenprocedure.

Wanneer u vragen heeft over het indienen van een klacht, dan kunt u contact opnemen met de Klachtenfunctionaris op telefoonnummer 088 – 088 15 30. Deze informatie vindt u tevens op deze website.

Back To Top
Solliciteer nu!

    Door gebruik te maken van dit formulier gaat u akkoord met de opslag en verwerking van uw gegevens door deze website.

    X
    SOLLICITEER NU