Begin met zoeken

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Update 29 juni: bezoekregeling woonzorglocaties

Nieuws

Update 29 juni: bezoekregeling woonzorglocaties

15 juni jl. hebben wij een stap gezet in een verdere versoepeling van de bezoekregeling. Daarbij hebben we aangegeven dat we de versoepelingen geleidelijk en goed willen laten verlopen. Op zowel organisatieniveau als landelijk niveau is gemonitord welke effecten dit heeft gehad. De versoepeling per 15 juni jl. heeft geen negatieve effecten laten zien. Het aantal besmettingen ligt landelijk nu zelfs op een fors lager niveau. Daarom zijn wij in staat versneld een verdere versoepeling en verruiming door te kunnen voeren. Wij zijn blij te mogen melden dat de bezoekregeling naar het nieuwe normaal gaat, waarbij het houden van 1,5 meter afstand centraal staat.

Wijzigingen bezoekregeling
Per 1 juli 2020 is het mogelijk bezoek te ontvangen van naasten op ieder gewenst moment. De duur van het bezoek en het maximum aantal vaste bezoekers wordt hiermee losgelaten. Wel dient te allen tijde de 1,5 meter afstand te kunnen worden geborgd tussen de bewoner en het bezoek en de bezoekers onderling (indien dit niet eenzelfde huishouden betreft).

Wij streven er naar het bezoek zo veilig en verantwoord mogelijk plaats te laten vinden. Wij vragen de bewoners en bezoekers nadrukkelijk om verstandig en met respect naar medebewoners en zorgverleners om te gaan met de mogelijkheden voor het ontvangen en brengen van een bezoek op de locatie. Hierbij verzoeken wij hen om de volgende voorwaarden en hygiënemaatregelen te allen tijde in acht te nemen:

  • De bezoeker blijft thuis indien hij/zij klachten ervaart;
  • De bezoeker volgt de aangegeven instructies op bij de ingang, zoals het desinfecteren van de handen;
  • Iedere bezoeker vult het registratieformulier in;
  • Het bezoek vindt plaats in het appartement van de bewoner, ook kan er buiten een wandeling worden gemaakt;
  • De 1,5 meter afstand kan te allen tijde worden geborgd;
  • Gemeenschappelijke ruimtes tijdens het bezoek worden vermeden.

Indien de bewoner en het bezoek toch gebruik wensen te maken van een gemeenschappelijke ruimte of het buitenterras, dan vragen wij hen dit voorafgaand af te stemmen met de zorgverleners op de locatie. Dit zodat het bezoek op verantwoorde wijze kan plaatsvinden.

Registratie
Wegens noodzakelijk bron- en contactonderzoek naar aanleiding van een besmetting dienen wij te weten wie een bezoek hebben gebracht aan de locaties. Daarom vragen wij alle bezoekers zich te registreren op de daarvoor bestemde registratielijst in het appartement van de bewoners.

Overige versoepelingen
Wij zijn in lijn met de geldende maatregelen voortdurend op zoek naar mogelijkheden om de bewegingsvrijheid van bewoners verder te kunnen verruimen. In dat kader is het volgende per 1 juli 2020 mogelijk:

Contactberoepen: bewoners kunnen per 1 juli weer gebruik maken van een ‘eigen’ contactbehandelaar, zoals een pedicure, fysiotherapeut, etc., op voorwaarde dat:

  • zij zelfstandig naar de afspraak kunnen of worden vervoerd door één van hun naasten en bij voorkeur achter in de auto plaatsnemen;
  • de contactbehandelaar de hygiënemaatregelen in acht neemt.

Bezoeken buiten de locatie: wij stellen bewoners in de mogelijkheid om per 1 juli voor een bezoek buiten de locatie op pad te gaan. Hierbij doen wij een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van de bewoners. Wij vragen bewoners de geldende maatregelen in acht te nemen en bij terugkomst de handen te desinfecteren.

De genoemde wijzigingen maken het voor bewoners en naasten mogelijk elkaar vaker te ontmoeten en een bezoek buiten de locatie te brengen met in achtneming van de geldende maatregelen. Daarnaast is het vooralsnog van groot belang dat onnodige risico’s worden voorkomen. Alleen op die manier houden we het virus onder controle. Ook naar aanleiding van deze versoepelingen zal er binnen Thuisgenoten, maar ook op landelijk niveau worden gemonitord welke effecten dit heeft op de verspreiding van het virus.

Wij zijn er voor u

Bel 0546-706500 of vul onderstaand formulier in.

Waar bent u naar op zoek?