Begin met zoeken

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Dagbesteding en bezoekregeling woonzorglocaties

Nieuws

Dagbesteding en bezoekregeling woonzorglocaties

In maart hebben we in verband met de landelijke maatregelen rondom het coronavirus het vervelende besluit moeten nemen om de dagbesteding tijdelijk te sluiten en bezoek aan onze woonzorglocaties tot nader order niet toe te laten. Dit om cliënten en medewerkers zoveel mogelijk te beschermen en het risico op besmetting te minimaliseren.

Dinsdag 19 mei jl. is tijdens de persconferentie door Minister Hugo de Jonge gecommuniceerd dat er mogelijkheden zijn voor een versoepeling van de bezoekregeling in verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen, waarmee het bezoekersverbod kan komen te vervallen. Dit heeft geleid tot een gefaseerd plan vanuit de overheid, waarbij een aantal belangrijke voorwaarden worden gesteld. Als organisatie hebben we hier gelijk op ingespeeld en zijn we ons aan het voorbereiden op de mogelijkheid voor een aantal versoepelingen, in afstemming met onze cliëntenraad en ondernemingsraad. Wij kijken hierbij continu naar de juiste balans tussen het minimaliseren van verdere verspreiding van het coronavirus en het welzijn en de kwaliteit van leven van de bewoners.

Bezoekregeling woonzorglocaties
Wij zijn verblijd dat we een eerste stap kunnen zetten in het toelaten van bezoek. Binnen Thuisgenoten is toegewerkt naar het ontvangen van één vaste bezoeker per bewoner/echtpaar per week. Wij streven ernaar om vanaf 30 mei 2020 gefaseerd van start te gaan met deze bezoekregeling. Hierbij houden wij rekening met de gestelde voorwaarden en worden de bezoeken verdeeld over de dag/week. Dit betekent dat we niet iedereen de mogelijkheid kunnen bieden om dezelfde dag bij zijn of haar partner, vader of moeder op bezoek te gaan. De medewerkers op onze locaties stemmen de dag en het tijdstip van het bezoek met de bewoners en bezoekers af. De mogelijkheid voor beeldbellen via de aanwezige tablet van de zorg blijft ook bestaan.

Naarmate de versoepeling van de bezoekregeling vordert, wordt op zowel organisatieniveau als landelijk niveau gemonitord welke effecten dit heeft en wat dit betekent voor het verder te volgen beleid. Wanneer het ontvangen van beperkt bezoek geen negatieve effecten laat zien, streven wij ernaar om op termijn een verdere versoepeling te laten plaatsvinden.

Dagbesteding
Wij zijn ook blij te kunnen melden dat we naar aanleiding van een versoepeling ten aanzien van de landelijke maatregelen per 4 juni 2020 de begeleiding in de groep kunnen herstarten voor bewoners en cliënten (die niet afhankelijk zijn van vervoer). Dit kan echter alleen onder bepaalde voorwaarden om het risico op de verspreiding van het coronavirus te minimaliseren, namelijk:

  • De cliënt ervaart geen klachten die kunnen duiden op het virus. Is dit wel het geval, dan verzoeken wij de cliënt thuis te blijven en zich te laten testen. Er worden dan individuele afspraken gemaakt over de invulling van de begeleiding;
  • De cliënt wordt verzocht de algemene hygiënemaatregelen te volgen. Hierbij houdt de cliënt ook 1,5 meter afstand tot anderen;
  • De begeleiding in de groep vindt in kleinere groepen plaats. Dit kan betekenen dat de cliënt begeleiding ontvangt in een andere groepssamenstelling dan hij/zij gewend is en ook zal de frequentie van de begeleiding in de groep nog afwijken.

De cliënt wordt hierover geïnformeerd, waarbij individuele afspraken worden gemaakt. Indien het niet mogelijk is dat een cliënt deelneemt aan de begeleiding in de groep dan zullen wij een alternatieve vorm van begeleiding bieden.

Ook aan cliënten die afhankelijk zijn van vervoer wordt tot nader order op alternatieve wijze ondersteuning geboden. We zoeken naar mogelijkheden om ook voor deze groep cliënten weer dagbesteding op locatie te kunnen aanbieden. We hopen op korte termijn tot een passende oplossing te komen.

Wij zijn er voor u

Bel 0546-706500 of vul onderstaand formulier in.

Waar bent u naar op zoek?