Begin met zoeken

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Update 4 juni: dagbesteding en bezoekregeling woonzorglocaties

Nieuws

Update 4 juni: dagbesteding en bezoekregeling woonzorglocaties

Bezoekregeling woonzorglocaties
Vorige week hebben wij aangegeven een eerste stap te kunnen zetten in het toelaten van bezoek. Binnen Thuisgenoten is toen toegewerkt naar het ontvangen van één vaste bezoeker per bewoner/echtpaar per week.

Woensdag 3 juni jl. is tijdens de persconferentie door Minister Hugo de Jonge gecommuniceerd dat de verdere versoepeling van de bezoekregeling in verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen kan worden vervroegd naar 15 juni 2020 (in plaats van 15 juli). Als organisatie zijn we ons aan het voorbereiden op de mogelijkheid voor verdere versoepelingen, in afstemming met onze cliëntenraad en ondernemingsraad. Wij kijken hierbij continu naar de juiste balans tussen het minimaliseren van verdere verspreiding van het coronavirus en het welzijn en de kwaliteit van leven van de bewoners.

Om de versoepeling op geleidelijke wijze en goed te kunnen laten verlopen, is het besluit genomen dat vanaf heden (4 juni 2020) al een lichte versoepeling kan worden doorgevoerd, namelijk: de vaste bezoeker van een bewoner/echtpaar kan vanaf heden twee keer per week op bezoek komen. Belangrijk hierbij is dat dit te allen tijde in afstemming met de zorgverleners op locatie wordt ingepland. Dit betekent dat we niet iedereen de mogelijkheid kunnen bieden om dezelfde dag bij zijn of haar partner, vader of moeder op bezoek te gaan. De medewerkers op onze locaties stemmen de dag en het tijdstip van het bezoek met de bewoners en bezoekers af. De mogelijkheid voor beeldbellen via de aanwezige tablet van de zorg blijft ook bestaan.

Dagbesteding
Vanaf vandaag (4 juni 2020) zijn wij wederom gestart met de begeleiding in de groep voor bewoners en cliënten (die niet afhankelijk zijn van vervoer). Inmiddels hebben wij ook duidelijkheid omtrent de mogelijkheden met betrekking tot het vervoer van cliënten naar de dagbesteding. Per 15 juni 2020 kunnen we de begeleiding ook voor deze groep cliënten herstarten.

De begeleiding kan echter alleen onder bepaalde voorwaarden plaatsvinden om het risico op de verspreiding van het coronavirus te minimaliseren, namelijk:

  • De cliënt ervaart geen klachten die kunnen duiden op het virus. Is dit wel het geval, dan verzoeken wij de cliënt thuis te blijven en zich te laten testen. Er worden dan individuele afspraken gemaakt over de invulling van de begeleiding;
  • De cliënt wordt verzocht de algemene hygiënemaatregelen te volgen. Hierbij houdt de cliënt ook 1,5 meter afstand tot anderen;
  • De begeleiding in de groep vindt in kleinere groepen plaats. Dit kan betekenen dat de cliënt begeleiding ontvangt in een andere groepssamenstelling dan hij/zij gewend is en ook zal de frequentie van de begeleiding in de groep nog afwijken.
  • De cliënt wordt hierover geïnformeerd, waarbij individuele afspraken worden gemaakt.

Bij cliënten die afhankelijk zijn van vervoer worden er, rekening houdende met de kwetsbare doelgroep en de veiligheid voor onze chauffeurs, naast bovengenoemde voorwaarden een aantal aanvullende maatregelen rondom het vervoer genomen. Met de betreffende cliënten worden individuele afspraken gemaakt.

Indien het niet mogelijk is dat een cliënt deelneemt aan de begeleiding in de groep dan zullen wij een alternatieve vorm van begeleiding bieden.

Wij zijn er voor u

Bel 0546-706500 of vul onderstaand formulier in.

Waar bent u naar op zoek?