Ga naar hoofdinhoud

Update: coronavirus

Naar aanleiding van de verdere verspreiding van het coronavirus zijn de maatregelen vanuit de overheid onlangs aangescherpt. Thuisgenoten doet er alles aan om cliënten en medewerkers zo goed mogelijk te beschermen en cliënten de gewenste zorg en ondersteuning te kunnen blijven leveren. Wij werken hierbij nauw samen met andere zorgorganisaties, maar wij houden ook continu de geldende maatregelen nauwlettend in de gaten en maken waar nodig aanvullende afspraken. Hieronder informeren wij u op welke wijze Thuisgenoten om gaat met de geldende richtlijnen, maatregelen en de aanvullende afspraken die wij hebben gemaakt om de verdere verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan. De protocollen en richtlijnen vanuit het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) vormen hierbij het uitgangspunt. Op de website van het RIVM is veel informatie te vinden over het actuele nieuws en veel gestelde vragen rondom het coronavirus.

Aandacht voor veiligheid en bescherming
Eén van de belangrijkste maatregelen is en blijft 1,5 meter afstand houden tot elkaar. In de zorg is dit lang niet altijd mogelijk. De beste bescherming bieden wij door de correcte handhygiëne toe te passen en het gebruik van desinfecterende handalcohol. Wij zijn ook erg blij met de mogelijkheden voor de goede handhygiëne door middel van de aanwezige zeeppompjes en schone handdoekjes bij cliënten thuis. Als aanvullende maatregel hebben wij als organisatie besloten dat alle medewerkers van de verpleging en verzorging preventief een mondneusmasker dragen en onze overige zorgmedewerkers in situaties waarbij de 1,5 meter afstand niet in acht kan worden genomen. Dit ten behoeve van de veiligheid voor onze cliënten en medewerkers.
Op de woonzorglocaties van Thuisgenoten verplichten wij ook alle bezoekers een mondneusmasker te dragen vanaf binnenkomst, totdat de bezoeker de locatie weer verlaat. Dit voor de veiligheid van cliënten, medewerkers én vrijwilligers. Wij vragen de bezoekers zelf een mondneusmasker mee te nemen. Dit mag een zelfgemaakt mondneusmasker zijn of een niet-medisch mondneusmasker.

Organisatie van zorg
Zoals aangegeven doet Thuisgenoten er alles aan om de zorg en ondersteuning te kunnen blijven leveren. Wel vragen wij begrip voor de situatie waar we met zijn allen mee te maken hebben. Naarmate het virus zich verder zal verspreiden, kan het bijvoorbeeld voorkomen dat cliënten de zorg op een ander tijdstip ontvangen dan ze van ons gewend zijn of dat de zorg wordt verleend door een andere medewerker. In het geval een cliënt ervan wordt verdacht besmet te zijn met het coronavirus of een besmetting is vastgesteld, kijken we kritisch naar welke noodzakelijke zorg verleend moet worden om zo de contactmomenten te beperken en het risico op besmetting en verspreiding zo beperkt mogelijk te houden. Dit gebeurt altijd in overleg met de cliënt.

Om het risico op besmetting met het coronavirus en de verspreiding van het virus zo laag mogelijk te houden, stellen wij het zeer op prijs als de cliënt tijdens de zorgverlening en/of ondersteuning bij voorkeur alleen (of alleen met partner) in huis aanwezig is. Op deze wijze wordt met de aanwezigheid van onze medewerker het maximale aantal ‘gasten’ in huis aangehouden, in lijn met de aangescherpte maatregelen vanuit de overheid. Het is van groot belang dat onnodige risico’s worden voorkomen en iedereen zich houdt aan de landelijke richtlijnen. Wij vragen dit voor zowel de veiligheid van onze cliënten als die van onze medewerkers. De belangrijkste maatregelen die genomen kunnen worden om verspreiding van het virus te voorkomen, zijn als volgt:

 • Houd te allen tijde 1,5 meter afstand;
 • Was uw handen regelmatig met water en zeep of gebruik handalcohol;
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog;
 • Gebruik papieren zakdoekjes bij het snuiten van uw neus;
 • Raak uw neus, mond en gezicht zo min mogelijk aan;
 • Schud geen handen;
 • Vermijd drukte om zo de kans op besmetting te verkleinen.

Wanneer worden medewerkers getest?
Wij vragen onze medewerkers continu alert te zijn op de ontwikkeling van klachten. In het geval een medewerker klachten ervaart die passen bij het coronavirus wordt de medewerker verzocht zich gelijk te laten testen. Hierdoor kan het voorkomen dat een medewerker tijdelijk niet kan werken in afwachting van de test en de testuitslag. Wij zijn dus extra alert op vroegtijdige symptomen en vermoedens met betrekking tot het coronavirus. Via interne communicatiekanalen worden onze medewerkers continu geïnformeerd over de geldende maatregelen en aanvullende afspraken die voor hen van toepassing zijn.

Alertheid op klachten en melden
Indien een cliënt klachten ervaart die passen bij het coronavirus (zie ook: www.rivm.nl/coronavirus-covid-19) verzoeken wij de cliënt direct een afspraak te maken bij de GGD voor een coronatest. Ervaart de cliënt extreme klachten, zoals benauwdheid en voelt de cliënt zich steeds zieker worden? Neem dan tevens telefonisch contact op met de huisarts of huisartsenpost. Indien een cliënt klachten ervaart en in aanmerking komt voor een coronatest én indien een besmetting met het coronavirus bij een cliënt is vastgesteld, vragen wij de cliënt dit direct te melden bij de medewerker van Thuisgenoten. Op deze wijze kunnen wij tijdig de juiste maatregelen treffen om verdere verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen. Vanzelfsprekend maken wij dan gebruik van de wettelijk voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen tijdens de persoonlijke verzorging aan een cliënt.

Dank voor uw begrip en medewerking
Wij begrijpen dat het voor iedereen een onzekere tijd is. Thuisgenoten doet er alles aan om te zorgen voor de veiligheid van cliënten en onze medewerkers. Alleen samen kunnen wij er voor zorgen dat iedereen de benodigde zorg en ondersteuning op een veilige manier kan blijven ontvangen.
Tot slot adviseren wij u het nieuws via radio, televisie, krant en onze website regelmatig in de gaten te houden om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen. Wij wensen u sterkte in deze moeilijke tijd.

Back To Top
Solliciteer nu!

  Door gebruik te maken van dit formulier gaat u akkoord met de opslag en verwerking van uw gegevens door deze website.

  X
  SOLLICITEER NU